Масажист


Загальна інформація Інша інформація
Код професії:
3226
Основна мета професійної діяльності:
Надання послуг масажу в побуті.
Розробник: ГО «Професійна Асоціація масажистів України»
Дата затвердження:
19 вересня 2022 року
Дата внесення до Реєстру:
05 жовтня 2022 року
Рекомендована дата перегляду:
Вересень 2027 року
Версії:
05 жовтня 2022 (актуальна)
Назва професії та її код (згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010):
Вид економічної діяльності (згідно з КВЕД-2010):

Інша  інформація 

1.5. Професійна кваліфікація

Масажист (трудові функції: А, Б, В, Г). Старший масажист (трудові функції: А, Б, В, Г, Д, Е).

Перелік трудових функцій, професійних компетентностей (за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення у п.5.

1.6. Назви типових посад

Масажист.

Старший масажист.

1.7. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

Робоче місце розташоване у службових приміщеннях суб’єкта, що надає послуги з масажу, благодійних та комерційних структурах, громадських об’єднаннях, офісах та інших приміщеннях фізичних осіб або з виїздом клієнта.

Підпорядковується завідувачу відповідного відділення/керівнику установи. Може виконувати роботу самостійно як фізична особа-гіідприємець.

1.8. Умови праці

Робочий час, час відпочинку, інші умови праці визначаються законодавством про працю, державними санітарними правилами та нормами, гігієнічними нормами, трудовими договорами та статутом підприємства, правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

1.9. Умови допуску до роботи за професією

Стать: жіноча та чоловіча.

Вік: 18 років і старше.

Наявність документа, що підтверджує присвоєння/підтвердження професії кваліфікації Масажист.

Наявність особистої медичної книжки з результатами проходження обов’язкових попереднього (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів.

Попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

1.10. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, її віднесення до рівня НРК

Диплом молодший бакалавр або фаховий молодший бакалавр, 5 рівень НРК.

Документ про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації Масажист, 5 рівень НРК.

2. Навчання та професійний розвиток

Професійне навчання здійснюється у закладах освіти, навчальних центрах або шляхом неформальної чи інформальної освіти за різними формами навчання за такими видами: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Підготовка на початковому (за коротким циклом) рівні вищої освіти при наявності повної загальної середньої освіти.

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)

Перепідготовка з будь-яких професій на початковому (за коротким циклом) рівні вищої освіти без вимог до стажу роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Періодичність навчання з підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти кожні 5 років.

Підвищення кваліфікації з присвоєнням/підтвердженням професійної кваліфікації Старший масажист за наявності документа про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації Масажист та 3-ох років трудового стажу за професійною кваліфікацією Масажист.

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність

Конституція України.

Кодекс законів про працю України.

Закон України «Про захист прав споживачів».

Закон України «Про оплату праці».

Закон України «Про освіту».

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 р. №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 р. за №639/6927.

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 р. №9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 р. за № 226/2666.