Акредитація кваліфікаційного центру — визнання Національним агентством кваліфікацій заявника, його структурного або відокремленого підрозділу спроможним здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання здобувачів, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження визначеної професійної кваліфікації, визнавати в Україні відповідну професійну кваліфікацію, здобуту в іншій країні;

За результатами акредитаційної еспертизи буде встановлено відповідність заявника, його структурного або відокремленого підрозділу критеріям акредитації відповідно до Порядку акредитації кваліфікаційних центрів