Вітаємо!

Шановні кандидати в експерти з акредитації кваліфікаційних центрів, пропонуємо ознайомитись з корисною інформацією.

Поряд з тим, звертаємо увагу, що експерт – це особа, яка включена до Реєстру експертів Національного агентства кваліфікацій та має право у складі експертної комісії здійснювати акредитаційну експертизу, виконувати інші функції, передбачені цим Положенням  для експертів.

Експерти виконують свої функції на підставі укладених з Агентством цивільно-правових договорів. 

Експерти добираються з числа осіб, які мають вищу освіту, стаж роботи за відповідною професією (посадою, професійною назвою роботи/заняттям), віднесеними до відповідного класифікаційного угрупування професій (підкласу) Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», не менше п’яти років та володіють необхідними знаннями і вміннями, що дозволяють їм здійснювати акредитаційну експертизу відповідно до цього Положення.

 Для включення до Реєстру експертів, особа подає Агентству анкету за формою, яку запропоновано для заповнення нижче. 

 *Актуальність визначених термінів цього розділу та активність "посилань" відбудеться після введення в дію Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів. 

Ofu-Vf